Skip Navigation
 


obrazek

obrazek

obrazek

Jak zabijamy polskie rzeki

(kliknij aby pobrać prezentację)

Aktualności

Apel o informacje dot. prac pogarszających stan ekologiczny

Zobacz tu: "APEL"

Apel do przyrodników o przekazywanie informacji nt. przypadków prac utrzymaniowych i regulacyjnych istotnie pogarszających stan ekologiczny małych rzek i potoków

Jednym z największych zagrożeń dla zachowania dobrego stanu ekologicznego małych rzek i potoków są obecnie licznie realizowane w całej Polsce prace regulacyjne oraz tzw. prace utrzymaniowe.
Z punktu widzenia wymogów ochrony różnorodności biologicznej i zasobów wodnych, realizacja tych zadań i skala zjawiska budzi poważne obawy, zwłaszcza mając na względzie płynące szerokim strumieniem środki unijne umożliwiające realizację wielu inwestycji hydrotechnicznych.
Ogromnym zagrożeniem są zwłaszcza tzw. prace utrzymaniowe, które ze względu na swój charakter w świetle aktualnie obowiązującego prawa nie wymagają sporządzenia szczegółowych ocen środowiskowych czy uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Tymczasem znanych jest wiele przypadków, gdy pod nazwą „prace utrzymaniowe” kryje się typowa regulacja potoku realizowana z wykorzystaniem tzw. twardych metod i prowadząca do degradacji ekosystemów rzecznych oraz znacznego pogorszenia stanu ekologicznego rzek i potoków.

Aby powstrzymać ten proceder i zahamować niszczenie rzek i potoków, istnieje pilna potrzeba wywierania presji na Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rolnictwa w celu wprowadzenia zmian prawnych i proceduralnych. Jednocześnie konieczne jest zwrócenie uwagi Komisji Europejskiej na konkretne, dobrze udokumentowane przypadki niszczenia ekosystemów małych rzek i potoków w Polsce.
WWF Polska wraz z powiązanymi organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami naukowymi przygotowuje raport, którego celem jest możliwie dokładne udokumentowanie przypadków degradacji ekosystemów rzecznych i powiązanych w ramach realizowanych prac utrzymaniowych. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich przyrodników-terenowców, strażników przyrody, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych o przekazywanie dobrze udokumentowanych przypadków inwestycji hydrotechnicznych realizowanych w latach 2005-2009 lub przewidzianych do realizacji w najbliższym czasie, a prowadzących do istotnego pogorszenia stanu małych rzek i potoków. Oprócz samego opisu, podania lokalizacji i innych danych, dla osiągnięcia zamierzonego celu wymagana jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna, najlepiej ilustrująca stany „przed” i „po” realizacji prac hydrotechnicznych. Dane proszę przekazywać w formie wypełnionej ankiety dołączonej do niniejszego apelu.
Wszelkie informacje lub dodatkowe pytania prosimy przekazywać pocztą elektroniczną na adresy mailowe niżej podpisanych. Jednocześnie z góry dziękujemy za wszelkie przekazane dane.

Remigiusz Pielech (mailto: remekpielech@o2.pl remek@biol.uni.wroc.pl)
Paweł Kisiel (mailto: paw.kisiel@gmail.com)

Zobacz tu: "ANKIETA"

 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego